Užitečné odkazy

LPIS – veřejný registr půdy – najděte si, kdo na Vašem pozemku hospodaří ZDE

Registr ekonomických subjektů ARES

Agroweb www.agroweb.cz

Agris www.agris.cz

Agroporadenství www.agroporadenstvi.cz

Agronavigátor www.agronavigator.cz

Apic – agrární poradenské a informační centrum www.apic-ak.cz

Farmář – informační portál MZE pro farmáře farmar.mze.cz

Enviweb www.enviweb.cz

Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz


CEDR – centrální evidence dotací ze státního rozpočtu cedr.mfcr.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz

Seznam nemovitých památek http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

Sbírka zákonů www.mvcr.cz/sbirka

Registr příjemců dotací – zemědělský registr farmar.mze.cz

Agrární komora České republiky www.agrocr.cz

Asociace soukromých zemědělců www.asz.cz

CzechInvest www.czechinvest.cz

CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu www.czechtrade.cz

Svaz marginálních oblastí www.lfa.cz

Zemědělský svaz www.zscr.cz


Pozemkový fond České republiky www.pfcr.cz

PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. www.pgrlf.cz

Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací www.uzei.cz

Ústav zemědělských a potravinářských informací www.uzpi.cz

Výzkumný ústav zemědělské techniky www.vuzt.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) www.uhul.cz


bezplatné katastrální mapy www.ikatastr.cz

Geologické mapy ZDE

Google Maps ZDE

Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků ZDE

Povodňové mapy – zjištění nebezpečí výskytu povodně ZDE

Pozemkové úpravy – přehled ZDE

Radonové mapy ZDE

Systém evidence kontaminovaných míst ZDE