Správa zemědělských pozemků a Pachtovní smlouva

Zvažujete, jak naložit se zemědělskými pozemky, o kterých jste dlouhá léta věděli pouze kvůli tomu, že jste byly povinni z nich platit daň? Zdědili jste či právě dědíte půdu a přemýšlíte co s ní? Nebo jen zvažujete, zda můžete spravovat svoje pozemky lépe?

Jak správně naložit se zemědělským pozemkem?

V případě, že jste se začali zajímat o to, jak nejlépe naložit se zemědělským pozemkem, máte dvě základní možnosti, co udělat. Můžete jej buď prodat nebo si jej ponechat.

Nejprve byste si měli odpovědět na základní otázky, které vás nasměrují k výběru správné varianty. Uvědomte si například jak je pozemek vzdálený od vašeho bydliště, jaké máte záliby a kolik máte volného času, zda máte zkušenosti a potřebné vybavení k pěstováním zemědělských plodin, nebo v jaké jste finanční situaci.

Vlastní hospodaření

Pokud zvažujete vlastní obdělávání zděděné zemědělské půdy, měla by se nacházet v blízké dojezdové vzdálenosti, určitě byste měli mít zájem a ideálně i zkušenosti (nebo alespoň někoho, kdo vám rady poskytne) s touto prací, dostatek volného času a možný přístup k zemědělskému vybavení. Při menších výměrách (cca do 5ha) se hospodařit příliš nevyplatí a hospodaření bude spíše koníčkem.

Pronájem

Nejrozšířenější způsob nakládání se zemědělskou půdou je její pronájem lokálním hospodářům. V současnosti je běžné, že mnoho majitelů zemědělských pozemků nemá sjednanou ani nájemní smlouvu, případně dostávají od zemědělců pronájem v naturáliích, které se tržní nájemní ceně většinou zdaleka nepřibližují. Zjistěte si tedy, zda je na pozemek uzavřena nájemní smlouva a zda se případně cena pronájmu odpovídá tržní ceně v dané lokalitě. Pokud smlouvu nemáte a ani nevíte, kdo na vašem pozemku v současnosti hospodaří, využijte veřejně přístupného registru půdy LPIS, zde se dozvíte, kdo má pozemky přihlášené k dotacím a po tomto subjektu můžete požadovat pachtovní smlouvu, na základě které má tyto dotace přihlášeny.

Pachtovní smlouva

Jedná se o speciální název pro nájemní smlouvu. Měla by uvádět tyto náležitosti:

  1. Kdo a komu pronajímá
  2. Co pronajímá – nutně musí být uvedené katastrální území a čísla parcel
  3. Kolik bude nájemné (nájemné se pohybuje od 1500 do 6000 za hektar)
  4. Zda je smlouva sjednána na dobu neurčitou nebo určitou, popř. na jak dlouho

Připravili jsme pro vás vzor pachtovní smlouvy včetně vzoru pro výpověď:

stáhnout vzor pachtovní smlouvy   stáhnout vzor výpovědi pachtovní smlouvy

Hospodáří chtějí smlouvy na co nejdelší dobu, protože mohou do půdy více investovat a nemusí se bát, že se jim vložené investice nevrátí. Naopak pro majitele je lepší kratší výpovědní lhůta, protože může lépe reagovat na zvyšující se cenu půdy a navíc pozemky, které nejsou zatížené dlouhodou nájemní smlouvou mají znatelně vyšší prodejní hodnotu. Odhadujeme, že průměrná doba pachtovní smlouvy je 4 až 5 let a takovou dobu považujeme za standardní.

Pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno předkupní právo podle zákona, můžete pozemek s klidným svědomím prodat, aniž byste hospodáře informovali. Pamatujte však, že čím většímu okruhu zájemců pozemek nabídnete, tím vyšší ceny dosáhnete. Navíc ten, kdo na pozemku hospodaří bude mít o pozemek pravděpodobně zájem.

Prodej

Další možností je prodej pozemků. Na otázku, zda je prodej v dnešní době výhodný si nejlépe odpovíte sami, když se zamyslíte nad následujícími věcmi.

Finanční situace

Hlavním faktorem bude pravděpodobně Vaše finanční situace a výše nájemného, které Vám z vlastnictví pozemků plyne. Pro hrubý odhad hodnoty Vašich pozemků nás můžete kontaktovat zde. V dnešní době je po půdě vysoká poptávka, a proto jsou vysoké i nabízené ceny. Objevují se názory, že cena půdy stále poroste, což ale s jistotou nikdo vědět nemůže. Stačí změna v dotačním systému a ceny mohou klesnout. Na druhou strany zatím pozorujeme pozvolný růst ceny půdy.

Doporučujeme tedy porovnat výši nájemného a výši potenciální kupní ceny, kterou můžete za prodej pozemků získat. Dále záleží, jaké máte možnosti se získanými prostředky naložit. Pokud s nimi můžete například splatit půjčku nebo se půjčce vyhnout, pravděpodobně se Vám prodej pozemků vyplatí.

Rodinné vztahy

Často se setkáváme se situacemi, kdy má na pozemky nárok více dědiců. Pokud mají dědicové s pozemky rozdílné záměry, často končí podobné situace hádkami a spory o to, kdo bude rozhodovat. Peníze z prodeje však snadno rozdělíte podle svého uvážení a předejdete tak sporům o majetek.

Postup při prodeji pozemků

Pokud se rozhodnete pozemky prodat pečlivě vybírejte kupce a případnou nabízenou cenu vždy srovnávejte s cenou tržní v dané lokalitě, doporučujeme oslovit více zájemců a případné nabídky porovnat. Samozřejmě budeme velice rádi, pokud prodejem pověříte naši společnost, kontaktovat nás můžete zde. Na trhu se zemědělskými pozemky figuruje v České republice velké množství subjektů. Jelikož samotní zemědělci většinou sami aktivně inzeráty nevyhledávají, končí prodávaná zemědělská půda v rukou překupníků, kteří od vlastníků pozemek levně koupí a poté se ho snaží draze prodat našim klientům.

V Farma duha s.r.o. postupujeme tak, že pozemky sháníme přímo zemědělcům nebo jiným solidním investorům. Kupní smlouvu tedy uzavíráte přímo s naším klientem. Naše společnost vše zrealizuje, postará se o veškerou dokumentaci a zajistí předání peněz, podpis smlouvy a vklad všech písemností na katastr nemovitostí. Dále připravíme daňové přiznání, takže Vaše starosti s prodejem se minimalizují na podpis kupní smlouvy.

About The Author

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *